Sundhedskort

Medbring altid dit sundhedskort!

Du kan få sundhedskortet som en app på din mobil Læs mere her

Ved bortkommet eller beskadiget sundhedskort fås et nyt på Borgerservice

 

Klinikkens læger

Hvis du har ny henvisning fra din praktiserende læge,skal du kontakte sygeplejerske Berit 0800-0900 25329529,dgl undtaget onsdage,Se kontakt næste side.

Hvis du allerede er i behandling eller mangler konkret tid ved den af klinikkens læger du er visiteret til,skal du kontakte den pågældende læge/sekretær direkte,se nedenfor

Claus Refshammer Psykiatriske Speciallæger i Esbjerg

Jyllandsgade 79c

6700 Esbjerg

Kontakt sygeplejerske Marta Tlf: 2332 0572

TELEFONTIDER
Mandag - fredag 13:00 - 14:00

clausrefshammer@hotmail.com   - Anfør ikke CPR nummer

-----------------------------------------------------------------

Henning Andersen - Speciallæge psykiatri

Tlf. 5335 9980

TELEFONTIDER
Daglig 12:30 - 13:00

----------------------------------------------------------------

Jens Egersgaard - Speciallæge psykiatri

Tlf.: 2250 8321  Kontakt sekretær Susanne Egersgaard

TELEFONTIDER
09:00 - 10:00

 

Velkommen

 

Klinikken yder:

  • Almen psykiatrisk speciallægebehandling

 

  • Udredning og generel rådgivning - herunder psykofarmakologisk behandling og samt rådgivning om yderligere relevante henvisnings og behandlingsmuligheder i offentligt eller privat regi. Grundet tidsressourcemæssige begrænsninger kan behandlingen i speciallægepraksis kan ikke forventes at udelukke behovet for supplerende behandling ved psykolog v behov for længerevarende psykoterapi

 

  • Godkendt vejleder og supervisor i kognitiv-adfærdsterapi i Dansk Psykiatrisk Selskab og Danske børne/ungdomspsykiateres Organisation

 

  • Specialistbehandling af bl.a. angst, depression, ADHD, fobi- og OCD-lidelser

 

  • Neuropsykiatrisk udredning for organiske psykiske lidelser, herunder ADHD/Tourettes Syndrom.

 

  • Konsulentydelser såsom undervisning, rådgivning og psykiatriske  erklæringsopgaver.Kontakt da Claus Refshammer/sygeplejerske Marta 23320572 13-1400  clausrefshammer@hotmail.com

 

 

Kontakt

 

Sygeplejerske Berit Andersen

Kan kontaktes på tlf. 25 32 95 29  kl. 0800- 0900,Undtaget onsdage

Hvis du har ny henvisning fra praktiserende læge,skal du kontakte Berit,der henter og fordeler nye henvisninger til den af klinikkens læger,der har først tid.

Lægen  vurderer herefter henvisningen indenfor 3-4 uger og giver besked,om behandling kan tilbydes,eller om der må peges på andre henvisnings og behandlingsforslag.

Man kan ikke vælge en bestemt læge,medmindre man tidligere har modtaget behandling ved en af klinikkens læger.

Når henvisning er lagt fra Berit til en af klinikkens tre læger,vil lægen vurdere,om der kan tilbydes behandling i klinikken,eller om du i stedet skal have råd om behandling andet sted,typisk ved psykolog,lokalpsykiatri eller ved egen læge efter rådgivning herfra

Der kan efter kontakt til Berit gå 3-4 uger,før du kontaktes med besked om konkret rådgivning eller konkret tid her efter venteliste fra lægen her,der behandler din henvisning.

Kontakt gerne Berit,25329529  0800-0900,hvis du ikke modtager svar indenfor denne tidsfrist

I hastetilfælde bed din læge om en akut,såkaldt § 66 henvisning til Regionen.Dette kræver en ny og særlig henvisning direkte til regionens § 66 visitation.Din læge er orienteret om ordningen fra regionen.

Claus Refshammer 

Kan kontaktes via clausrefshammer@hotmail.com kun med ikke personidentificerbare data. eller  SMS 51269536

Og/eller: Ring til

Sygeplejerske Anne Marta Refshammer,

Kun tilknyttet Claus Refshammer. 

Kan kontaktes på tlf. 23 32 05 72  kl. 13.00 -14.00

 

Ved afbud - og andre hastemeldinger:

Til Claus Refshammer: Send SMS 51 26 95 36 med angivelse af fornavn, initialer og tid, alternativt ring til sygeplejerske Anne Marta Refshammer tlf. 23 32 05 72 (13:00 - 14:00)

Ved kontakt til Henning Andersen og Jens Egersgaard,

Anvend primært kontaktoplysningerne til den enkelte læge/sekretær,Ring evt til Berit Andersen.